Benedikt Rejt z Pístova, někdy též z Piestingu český stavitel a architekt

Benedikt Rejt z Pístova, někdy též z Piestingu (1454–1536
Český stavitel a architekt
)

Byl povolán králem Vladislavem II. ze sousedního Saska. S Rejtovým jménem je spjata velkorysá přestavba Pražského hradu, která započala roku 1485 fortifikací (věž Daliborka a hradby se střeleckým ochozem lemující Zlatou uličku) a pokračovala dostavbou Starého královského paláce. Dále Ried navrhl a realizoval modernizaci opevnění některých šlechtických sídel. Za své dílo byl Rejt povýšen do šlechtického stavu (od roku 1502 byl uváděn jako nobilis Benedictus, lapicida domini regis). V jeho dílech se kombinují principy gotického dekorativismu a renesanční konstrukce v duchu Albertiho.
Na Pražském hradě působil v letech 1498-1511. Podílel se na opravě opevnění hradu (dokončeno v roce 1496), jeho hlavním příspěvkem byla však přestavba královského paláce. V jejím rámci vybudoval Rejt trůnní a rytířský sál, později nazvaný Vladislavský sál (1493-1502), ve své době největší zaklenutý sál bez středních podpěr ve střední Evropě. Sál o rozměrech 62 × 16 × 12 metrů je zaklenut pěti poli kroužené klenby, protínající se v dynamických hvězdových obrazcích. Klenba je podepřena vtaženými opěrnými pilíři, sál byl opatřen renesančními pravoúhlými okny (jedna z prvních stop renesance na našem území)


Zdroj: sociální sítě, cs.wikipedia.org

CO SE TADY ČTE NEJVÍC - Oblíbené příspěvky

Vybraný příspěvek

A tehdy jdeš za tím svým cílem, vidíš ho, cítíš ho, prožíváš ho a proto nevidíš překážky. Jen cestu…

Google na výletě Spousta lidí životem jen bezcílně bloudí. Neví kam jdou, schovávají se za fráze “dobrý život", “nějaký dobrý vzta...

PŘÁTELÉ A INTERNET

Milí přátelé čtenáři,
jste vítáni na části webových stránek autora, najděte si své informace a záliby. Reportuji co mne zaujalo a vy si vybíráte, případně odbočíte na některou ze souvisejících stránek (v nabídce) níže. Každá stránka je svým způsobem rozcestník.
Myslivcům a přátelům přírody doporučuji Myslivost , cestovatelské příběhy a fotografie ve velkém rozlišení obsahuje SKALWEBSITE i NINIVEWEBSITE. Nešetřím atraktivními videy, kde působí jako doplněk. Pro technoidy internetové fandy je zajímavá stránka BROWSERWEBSITE. Kdo rád vaří zde jsou recepty. Momentky jsou z Prahy. Pohádky pro děti. Expertní poznámky i MEDICINA.

- Tyto stránky se také povedly.

Skvělé surfování na webu přeji!