Benedikt Rejt z Pístova, někdy též z Piestingu český stavitel a architekt

Benedikt Rejt z Pístova, někdy též z Piestingu (1454–1536
Český stavitel a architekt
)

Byl povolán králem Vladislavem II. ze sousedního Saska. S Rejtovým jménem je spjata velkorysá přestavba Pražského hradu, která započala roku 1485 fortifikací (věž Daliborka a hradby se střeleckým ochozem lemující Zlatou uličku) a pokračovala dostavbou Starého královského paláce. Dále Ried navrhl a realizoval modernizaci opevnění některých šlechtických sídel. Za své dílo byl Rejt povýšen do šlechtického stavu (od roku 1502 byl uváděn jako nobilis Benedictus, lapicida domini regis). V jeho dílech se kombinují principy gotického dekorativismu a renesanční konstrukce v duchu Albertiho.
Na Pražském hradě působil v letech 1498-1511. Podílel se na opravě opevnění hradu (dokončeno v roce 1496), jeho hlavním příspěvkem byla však přestavba královského paláce. V jejím rámci vybudoval Rejt trůnní a rytířský sál, později nazvaný Vladislavský sál (1493-1502), ve své době největší zaklenutý sál bez středních podpěr ve střední Evropě. Sál o rozměrech 62 × 16 × 12 metrů je zaklenut pěti poli kroužené klenby, protínající se v dynamických hvězdových obrazcích. Klenba je podepřena vtaženými opěrnými pilíři, sál byl opatřen renesančními pravoúhlými okny (jedna z prvních stop renesance na našem území)


Zdroj: sociální sítě, cs.wikipedia.org

CO SE TADY ČTE NEJVÍC - Oblíbené příspěvky

Vybraný příspěvek

A tehdy jdeš za tím svým cílem, vidíš ho, cítíš ho, prožíváš ho a proto nevidíš překážky. Jen cestu…

Google na výletě Spousta lidí životem jen bezcílně bloudí. Neví kam jdou, schovávají se za fráze “dobrý život", “nějaký dobrý vzta...

Milí přátelé čtenáři,
jste vítáni na části webových stránek autora, najděte si své informace a záliby. Reportuji co mne zaujalo a vy si vybíráte, případně odbočíte na některou ze souvisejících stránek (v nabídce) níže. Každá stránka je svým způsobem rozcestník.
Myslivcům a přátelům přírody doporučuji Myslivost , cestovatelské příběhy a fotografie ve velkém rozlišení obsahuje SKALWEBSITE i NINIVEWEBSITE. Nešetřím atraktivními videy, kde působí jako doplněk. Pro technoidy internetové fandy je zajímavá stránka BROWSERWEBSITE. Kdo rád vaří zde jsou recepty. Momentky jsou z Prahy. Pohádky pro děti. Expertní poznámky i MEDICINA.

- Tyto stránky se také povedly.

Skvělé surfování na webu přeji!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...